Centrum Edukacji - szkolenia

  • Drukuj

DSC 0037

DSC 0038

 


Wszyscy członkowie Hospicjum muszą doskonalić swoją wiedzę  medyczną i psychologiczną, zależnie od funkcji, jaką pełnią przy chorych.  Lekarze i pielęgniarki uczestniczą w specjalnych szkoleniach, które  odbywają  się w różnych ośrodkach w Polsce czy też poza granicami kraju.
    Hospicjum prowadzi również szkolenia wewnętrzne, w których  uczestniczą wszyscy wolontariusze. Jest też miejscem szkolenia i praktyk dla  studentów Akademii Medycznej w Bydgoszczy i dla pielęgniarek  środowiskowych.

Studenci Collegium Medicum realizują zajęcia:
logo cm transp1
"Przygotowanie kadry - szkolenia.
     Hospicjum przywiązuje wielką wagę do spraw szkolenia. Dba o edukację personelu  medycznego i niemedycznego. Organizuje dla wolontariuszy szkolenia teoretyczne i  praktyczne. Członkowie Hospicjum od początku działalności uczestniczą w różnego  rodzaju zjazdach, kursach i konferencjach z zakresu opieki paliatywnej. Za granicą  szkolenia odbywa personel medyczny (lekarze i pielęgniarki).  Już w grudniu 1990 roku zorganizowano w Akademii  Medycznej w Bydgoszczy spotkanie naukowo-szkoleniowe, na którym prof. dr hab. Jacek  Łuczak - Kierownik Kliniki Opieki Paliatywnej , Anestezjologii i Intensywnej  Terapii Onkologicznej Akademii Medycznej w Poznaniu - wygłosił wykład na temat:  "Filozofia, cele i organizacja opieki paliatywno-hospicyjnej". Natomiast w marcu 1994  roku  Hospicjum wraz z klubem Inteligencji Katolickiej zorganizowało sesję
"Człowiek  wobec życia i umierania", dotyczącą problemu walki z bólem."
HPIM0747                                          Studenci Akademii Medycznej w Bydgoszczy
Studenci