Centrum Hospicjum Domowego

  • Drukuj

 

Oddział opieki w domu chorego

 


       Jest to opieka hospicyjna, którą Hospicjum prowadzi od początku   swojego istnienia tj. od 7 maja 1990 r. Opiekę nad chorym    i    sprawuje     tu 7    lekarzy,   11 pielęgniarek,   1 kapłan,   1 psycholog,  1rehabilitant, 3 kierowców i, w zależności od   potrzeb, zespół wolontariuszy. Chorzy objęci  są całodobową opieką   medyczną: badaniami lekarskimi, w razie potrzeby konsultacjami   medycznymi, zabiegami pielęgniarskimi jak również opieką kapłana,  psychologa czy  pracownika socjalnego.  
       Oddział opieki w domu chorego obejmuje od 100 do 150 chorych dziennie.

p6160009
PC190148

p6160012