Poradnia Żywieniowa

  • Drukuj
Żywienie dojelitowe i pozajelitowe w warunkach domowych.
Poradnia Żywieniowa działa od 1 stycznia 2011 do 30 czerwca 2018 roku.
    Żywienie jest podstawowa formą żywienia chorych, szczególnie tych, którzy wymagają opieki hospicyjnej.  Jeżeli żywienie drogą naturalną jest utrudnione lub niemożliwe jest kontynuowane żywienie lecznicze w formie dojelitowej i pozajelitowej.
  Podawanie białka lub źródeł białka, tłuszczów, węglowodanów, elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych i wody, przy użyciu diet innych niż naturalnie, w sposób inny niż doustnie, wykonywane w domu chorego wraz z kompleksową opieką nad chorym wynikającą z choroby podstawowej i prowadzonego leczenia, obejmującą:
- przygotowanie chorego do leczenia w warunkach domowych,
- zapewnienie ciągłego kontaktu telefonicznego z chorym,
- program badań kontrolnych zgodnie z obowiązującymi standardami,
- program wizyt kontrolnych
- dostarczenie diet, preparatów, sprzętu i niezbędnych środków opatrunkowych do domu chorego
- zapewnienie hospitalizacji w przypadku podejrzenia lub wystąpienia powikłań oraz innych wskazań wymagających leczenia szpitalnego.
DSCF0010Pielęgniarka specjalista z opieki paliatywnej Ewa Bronszkiewicz.