Sprawozdanie 2012 rok

  • Drukuj

Rok 2012

  • Biznes
  • Informacja dodatkowa
  • Rachunek wyników
  • Sprawozdanie merytoryczne
  • Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności organizacji pożytku publicznego

 

Bilans za 2012 rok.

 

 Informacja dodatkowa za 2012 rok.

 

 Rachunek wyników za 2012 rok.

 

Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok.

 

Sprawozdanie opp za 2012 rok.